The30th JKA ALL Japan Championship 02/03

Free members require 200 points.

  The30th JKA ALL Japan Championship 02/03

  The 30th JKA ALL Japan Championship

  ■Date/September 27, 1987

  ■Place/Nippon Budokan

  ■Sponsored by/Japan Karate Association

   

  -----

  Recording contents

  -----

  01/03


  ■Male Ind. Kumite Round 3 highlights

  Hiroshi Iwamoto VS Masaaki Yokomichi


  ■Male Ind. Kumite Round 4 highlights

  Tomoyuki Aihara VS Tatsuo Suzuki

  Masaaki Yokomichi VS Yuji Yamada

  Masao Kagawa VS Takeshi Moriya

  yoshinobu Ota VS Tatsuya Naka

  Yasunori Ogura VS Akira Noguchi 

   

  ■Male Ind. Kumite Round 5 highlights

  Tatsuo Suzuki VS Masaaki Yokomichi

  Takenori Imura VS Syori Shiina 

  Tatsuya Naka VS Yasunori Ogura

  Tsuyoshi Koike VS Nobuyuki Niimoto

   

  02/03

  ●Enbu-Idorinotou

  Tetsuhiko Asai

   

  ■Female Ind.Kata Final game

  Yuki Mimura (UNSU)

  Hiromi Maruyama (GANKAKU)

  Yoko Nakamura(UNSU)

   

  ■Male Ind. Kumite Quarter finals

  Tomio Imamura VS Fumio Atsumi

  Yokomichi Masaaki VS Masao Kagawa

  Syori Shiina VS Yasunori Ogura

  Minoru Kawawada VS Nobuyuki Niimoto

   

  ●Enbu-Tatidori

  Keigo Abe

   

  ■Female Ind. Kumite Semi final game

  Yoko Okuda VS Yuko Sako

  Harumi Yanagibayashi VS Keiko Kono

   

  ■Female Ind. Kumite Final game

  Yoko Okuda VS Keiko Kono

   

  ●Enbu-Idori

  Masahiko Tanaka

   

  03/03

  ■Male Ind. Kata Final game

  Masao Kagawa(SOCHIN)

  Tomoyuki Aihara(UNSU)

  Yuji Hashiguchi(GOJUSHIHO-SHOU)

  Minoru Kawawada(SOCHIN)

   

  ■Male Ind. Kumite Semi final game

  Tomio Imamura VS Masaaki Yokomichi

  Syori Shiina VS Minoru Kawawada

   

  ■Male Ind. Kumite Final game

  Syori Shiina VS Masaaki Yokomichi

   

   

  RESULT

  ■Male Ind. Kumite

  Victory Masaaki Yokomichi

  Second place Syori Shiina 

  Third place Tomio Imamura

      Minoru Kawawada

   

  ■Female Ind.Kata

  Victoryx Minoru Kawawada Minoru(SOUTIN)

  Second place Tomoyuki Aihara(UNSU)

  Third place Yuji  Hashiguchi(GOJUSHIHO-SHOU)

   

  ■Female Ind. Kumite

  Victory Keiko Kono

  Second place Yoko Okuda 

  Third place Yuko Sako

      Harumi Yanagibayashi

   

  ■Female Ind.Kata

  Victory Yoko Nakamura(UNSU)

  Second place Yuki Mimura(UNSU)

  Third place Hiromi Maruyama(GANKAKU)

   

  Year of Production: 2008

   Related Videos