The30th JKA ALL Japan Championship 01/03

Free members require 200 points.

The30th JKA ALL Japan Championship 01/03

The 30th JKA ALL Japan Championship

 

■Date/September 27, 1987

■Place/Nippon Budokan

■Sponsored by/Japan Karate Association

 

-----

Recording contents

-----

01/03


■Male Ind. Kumite Round 3 highlights

Hiroshi Iwamoto VS Masaaki Yokomichi


■Male Ind. Kumite Round 4 highlights

Tomoyuki Aihara VS Tatsuo Suzuki

Masaaki Yokomichi VS Yuji Yamada

Masao Kagawa VS Takeshi Moriya

yoshinobu Ota VS Tatsuya Naka

Yasunori Ogura VS Akira Noguchi 

 

■Male Ind. Kumite Round 5 highlights

Tatsuo Suzuki VS Masaaki Yokomichi

Takenori Imura VS Syori Shiina 

Tatsuya Naka VS Yasunori Ogura

Tsuyoshi Koike VS Nobuyuki Niimoto

 

02/03

●Enbu-Idorinotou

Tetsuhiko Asai

 

■Female Ind.Kata Final game

Yuki Mimura (UNSU)

Hiromi Maruyama (GANKAKU)

Yoko Nakamura(UNSU)

 

■Male Ind. Kumite Quarter finals

Tomio Imamura VS Fumio Atsumi

Yokomichi Masaaki VS Masao Kagawa

Syori Shiina VS Yasunori Ogura

Minoru Kawawada VS Nobuyuki Niimoto

 

●Enbu-Tatidori

Keigo Abe

 

■Female Ind. Kumite Semi final game

Yoko Okuda VS Yuko Sako

Harumi Yanagibayashi VS Keiko Kono

 

■Female Ind. Kumite Final game

Yoko Okuda VS Keiko Kono

 

●Enbu-Idori

Masahiko Tanaka

 

03/03

■Male Ind. Kata Final game

Masao Kagawa(SOCHIN)

Tomoyuki Aihara(UNSU)

Yuji Hashiguchi(GOJUSHIHO-SHOU)

Minoru Kawawada(SOCHIN)

 

■Male Ind. Kumite Semi final game

Tomio Imamura VS Masaaki Yokomichi

Syori Shiina VS Minoru Kawawada

 

■Male Ind. Kumite Final game

Syori Shiina VS Masaaki Yokomichi

 

 

RESULT

■Male Ind. Kumite

Victory Masaaki Yokomichi

Second place Syori Shiina 

Third place Tomio Imamura

    Minoru Kawawada

 

■Female Ind.Kata

Victoryx Minoru Kawawada Minoru(SOUTIN)

Second place Tomoyuki Aihara(UNSU)

Third place Yuji  Hashiguchi(GOJUSHIHO-SHOU)

 

■Female Ind. Kumite

Victory Keiko Kono

Second place Yoko Okuda 

Third place Yuko Sako

    Harumi Yanagibayashi

 

■Female Ind.Kata

Victory Yoko Nakamura(UNSU)

Second place Yuki Mimura(UNSU)

Third place Hiromi Maruyama(GANKAKU)

 

Year of Production: 2008

    Related Videos